Stopy procentowe NBP
Referencyjna 0,50%
Lombardowa 1,00%
Depozytowa 0,00%
Redyskonto weksli 0,51%

Polskie Systemy Finansowe Sp. z o.o.
ul. Rejtana 20 tel. (32) 724 30 33
41-300 Dąbrowa Górnicza adres mailowy: psf@fi.pl