Stopy procentowe NBP
Referencyjna 1,50%
Lombardowa 2,50%
Depozytowa 0,50%
Redyskonto weksli 1,75%

Polskie Systemy Finansowe Sp. z o.o.
ul. Rejtana 20 tel. (32) 724 30 33
41-300 Dąbrowa Górnicza adres mailowy: psf@fi.pl